• English

Проектиране и направа на нестандартни машини

Проектиране и направа на нестандартни машини
Проектиране и направа на нестандартни машини
Проектиране и направа на нестандартни машини
Проектиране и направа на нестандартни машини

"Асембли" ООД е партньор, на който може да се доверите за решение на всеки Ваш проблем, относно технологични решения, отнасящисе до проектиране,изработване и монтаж на машини и  съоръжения.

"Асембли" ООД предлага инженерингови услуги, касаещи промишлеността, като проектиране, разработване на технологична и конструктивна документация, производство, монтиране и стартиране на експлоатация на стандартни и нестандартни машини и съоръжения. 

"Асембли" ООД има необходимите знания и умения да изгражда промишлени машини и съоръжения от различен вид, както и в тяхната последваща поддръжка и ремонт. Предлага също така и услуги в строителството на промишлени сгради и площадки.

Top