• English

инж. Шефкет Шефкет

Съдружник
инж. Шефкет Шефкет

инж. Шефкет Шефкет е завършил Университет по хранителни технологии гр. Пловдив със специалност „Технология на зърнените, хлебните и фуражните продукти“. Също така е и с магистърска степен по специалност „Здравословни и Безопасни Условия на Труд“ от Технически Университет – гр. Варна. 

 
Притежава повече от 16 годишен релевантен професионален опит в областта на здравословните и безопасни условия на труд, както и компетенции и доказателства в управление на вътрешна програми за внедряване на системи за управление на здравето и безопасността при работа включително по управление на дейности и екипи.  Преминал е редица професионални обучения и е доказан специалист в областта на здравословните и безопасни условия на труд, съчетаващ в себе си много добра инженерна подготовка и мениджърски умения.

инж. Шефкет Шефкет е съдружник и управител на още две дружества:

-  „СКС България“ ООД - българско търговско дружество основано през 2016 г. в гр. Разград и специализирано в търговията с работно и униформено облекло, работни обувки и лични предпазни средства.

- „Ви Ес Ти Си“ ООД -  успешно развиващо се дружество в областта на здравословните и безопасни условия на труд.

 

Top