• English

инж. Христо Христов

Съдружник
инж. Христо Христов

инж.Христо Христов е инженер-химик от ХТМУ гр.София по специалността "Химични технологии".

инж. Христо Христов е предприемач от 20 години с натрупан управленски опит в различни сектори на частния бизнес:

- Фирма „Алфа - Хим” ЕООД - производство и монтаж на врати, прозорци и фасади.

- Фирма „Алфа Трейд” ООД - търговска дейност.

- Фирма „Алфа Трой” ООД  - строителната дейност.

- Фирма „Алфа - Рз” ЕООД - посредническа дейност.

Top