• English

инж.Огнян Обрешков

Управител
инж.Огнян Обрешков

инж.Огнян Обрешков

Машинен инженер по специалностите "Машиностроителни технологии" и "Топло и газоснабдяване".Магистър по икономика със специалност "Икономика на индустрията" .

инж. Огнян Обрешков притежава над 25 годишен опит,като експерт и ръководител в индустриалната поддръжка в големи промишлени предприятия, конструиране и производство на индустриални машини и съоръжения, строителство и монтаж на производствени мощности и цялостно изпълнение на различни по сложност и обем индустриални проекти, като технологични линии, цехове и др.

инж.Огнян Обрешков се е изградил като инженер в произвоствените обекти на: -"Биовет" АД, -"АДМ-България" АД, -"Каолин" ЕАД, -"Солвей Соди" АД,-"Фикосота" АД, -"Девня Цимент" АД,- "Оргахим" АД и др.

Top